Wat verandert er aan de manier van werken voor Munitax?

Munitax is het regionaal samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke belastingen. De organisatie werkt voor de gemeenten Beuningen, Heumen, Wijchen. Druten en Berg en Dal. Elk jaar wordt de organisatie ‘doorgelicht’ door de Waarderingskamer. Dit instituut controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Goed nieuws: Munitax kwam ook dit jaar weer met glans door de keuring.

Voor het vierde jaar op rij kreeg Munitax het stempel ‘goed’ van de Waarderingskamer. Dit jaar waren de toezichthouders gecharmeerd van de manier waarop Munitax zich voorbereid op een andere manier van werken. Vanaf 2022 wordt namelijk de manier waarop de gemeente taxeert voor de WOZ anders.

Wat verandert er?

In de Wet WOZ staat dat vanaf 2022 de WOZ-waarde bepaald wordt aan de hand van het gebruiksoppervlakte van een woning. Nu bepaalt Munitax op basis van o.a. de verkoopprijzen van verkochte woningen een WOZ-waarde. Daarbij speelt de inhoud van de woning, het aantal m3, een grote rol. Vanaf 2022 wordt dat dus allemaal anders. Dan wordt er met het aantal vierkante meters gebruiksoppervlakte van een woning gerekend. En dat betekent dat je in een gemeente de administratie van het aantal m2 van een  woning op orde moet hebben.

Hoe doet Munitax dat?

De belastingsamenwerking Munitax werkt per gemeente samen met de BAG, de basisadministratie adressen en gebouwen. Daarnaast zijn ook woningcorporaties betrokken. De BAG-afdelingen van de gemeenten bepalen het totale gebruiksoppervlakte van de woning. Ook wordt gecontroleerd of er bijvoorbeeld bijgebouwen zijn die meegerekend moeten worden. Die berekening wordt vastgelegd. Zo is het altijd te controleren. Het totale gebruiksoppervlakte wordt dan netjes geregistreerd zodat het gebruikt kan worden voor toekomstige WOZ-taxaties.

Per wanneer wordt er op de nieuwe manier gewerkt?

Als alle gebruiksoppervlaktes van de woningen geregistreerd zijn gaat Munitax ‘proefdraaien’. Want ook Munitax moet wennen aan en leren van de nieuwe manier van werken. In 2020 wordt er officieel nog op de ‘oude manier’ gewerkt én wordt er proefgedraaid met de nieuwe manier van werken. Zo kan Munitax zich goed voorbereiden op het jaar daarna.  Want om de oppervlakte in 2022 te kunnen gebruiken als basis voor de WOZ moet Munitax we deze in 2021 al gebruiken om er mee te taxeren.

Meer weten?

Lees het artikel in het WOZ-journaal