Kwijtschelding

Voor welke belastingsoorten kan ik kwijtschelding aanvragen? 

Ik heb vorig jaar kwijtschelding gekregen. Kom ik daarvoor nu automatisch weer in aanmerking?

Ik heb vorig jaar kwijtschelding aangevraagd, maar deze niet gekregen. Is het zinvol om dit opnieuw te proberen?

Hoe kom ik aan een kwijtscheldingsformulier?

Ik heb een automatische incasso afgegeven, kan ik nu nog wel kwijtschelding aanvragen?

Waar wordt naar gekeken bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding?

Kan een vereniging of bedrijf kwijtschelding aanvragen?

Kan ik bij Munitax ook kwijtschelding aanvragen voor mijn aanslag van het waterschap (BSR)?

Wat gebeurt er met mijn aanvraag voor kwijtschelding?

Moet ik de aanslag wel betalen als ik kwijtschelding heb aangevraagd?

Hoe staat het met mijn aanvraag voor kwijtschelding?

 

Voor welke belastingsoorten kan ik kwijtschelding aanvragen?

Woont u in de gemeente Beuningen? U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing (vast tarief), rioolheffing gebruiker woning, OZB eigenaar woning, rioolheffing eigenaar woning en hondenbelasting die betrekking heeft op de eerste hond.

Woont u in de gemeente Druten? U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing (vast tarief), OZB eigenaar woning, rioolheffing eigenaar woning en hondenbelasting die betrekking heeft op de eerste hond.

Woont u in de gemeente Heumen? U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing (vast tarief), OZB eigenaar woning, rioolheffing eigenaar woning.

Woont u in de gemeente Berg en Dal? U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruiker woning, OZB eigenaar woning.

Woont u in de gemeente Wijchen? U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing (vast tarief), rioolheffing gebruiker woning, OZB eigenaar woning, rioolheffing eigenaar woning.

Ik heb vorig jaar kwijtschelding gekregen. Kom ik daarvoor nu automatisch weer in aanmerking?

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gehad? Dan controleert Munitax geautomatiseerd of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Komt u na deze toets in aanmerking voor automatische kwijtschelding? Dan krijgt u hiervan geen aparte brief. De automatische kwijtschelding staat op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen vermeld.
Komt u na de geautomatiseerde toets niet in aanmerking voor automatische kwijtschelding? Dan laten wij u dit direct weten met een afwijzigingsbrief. Hierin staat waarom u niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Bent u het niet eens met deze afwijzing? Stuurt u dan aanvullende gegevens op. Munitax bekijkt uw gegevens opnieuw en neemt dan een besluit.

Ik heb vorig jaar wel kwijtschelding aangevraagd, maar deze niet gekregen. Is het zinvol om dit opnieuw te proberen?

Nee, als uw inkomen en/of vermogen niet is gewijzigd is dit niet zinvol. De kwijtscheldingsregeling is namelijk niet verruimd.

Hoe kom ik aan een kwijtscheldingsformulier?

Het kwijtscheldingsformulier kunt u hier downloaden.

Ik heb een automatische incasso afgegeven, kan ik nu nog wel kwijtschelding aanvragen?

Ja, dit is geen beletsel om kwijtschelding aan te vragen (u moet dan wel minimaal aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldoen).

Waar wordt naar gekeken bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding?

Er wordt gekeken of er een vorm van vermogen aanwezig is én er wordt gekeken of er betalingscapaciteit aanwezig is.

Kan een vereniging of bedrijf kwijtschelding aanvragen?

Nee, een vereniging of bedrijf komt niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Kan ik bij Munitax ook kwijtschelding aanvragen voor mijn aanslag van het waterschap (BSR)?

Nee, u moet voor uw aanslag van het waterschap kwijtschelding aanvragen bij het waterschap. Voor informatie over waterschapslasten en de verontreinigingsheffing kunt u terecht op
de website van de BSR.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag voor kwijtschelding?

Munitax stuurt u binnen twee weken na ontvangst van uw kwijtscheldingsaanvraag een ontvangstbevestiging. Heeft u na twee weken nog geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met ons. In dat geval hebben wij uw aanvraag waarschijnlijk niet ontvangen. Om uw aanvraag te beoordelen, leveren wij uw BSN nummer aan voor automatische toetsing bij de Rijksbelastingdienst, het UWV en de Rijksdienst voor het wegverkeer. Zijn er geen belemmeringen? Dan krijgt u meteen kwijtschelding. Zijn er wel belemmeringen? Dan ontvangt u een brief waarin wij u om aanvullende gegevens vragen. Na ontvangst van alle aanvullende gegevens neemt Munitax uw aanvraag verder in behandeling.

Moet ik de aanslag wel betalen als ik kwijtschelding heb aangevraagd?

U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u bericht heeft ontvangen op uw verzoek om kwijtschelding.  Wij handelen uw kwijtscheldingsverzoek af en teveel betaalde bedragen (als er kwijtschelding wordt verleend) storten wij terug.

Hoe staat het met mijn aanvraag voor kwijtschelding?

De aanvraag heeft een gemiddelde doorlooptijd van 3 maanden. Deze termijn geldt voor aanvragen die volledig zijn op het moment van indienen. Heeft u na de aanvraag nog aanvullende stukken opgestuurd? Dan gaat de termijn van gemiddeld 3 maanden opnieuw lopen.