Bezwaar

Bekijk het antwoord op veelgestelde vragen over de bezwaar maken.

Tot wanneer kan ik bezwaar indienen?

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet. Bij verzending per post is uw bezwaarschrift op tijd ingediend als het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd. Het mag dan niet later dan een week na afloop van de termijn door ons zijn ontvangen. Is uw bezwaar niet op tijd door ons ontvangen zonder geldige reden, dan verklaren we uw bezwaarschrift niet ontvankelijk. Dat betekent dat u niet meer in beroep kunt gaan. We behandelen uw bezwaarschrift dan wel ambtshalve. 

Hoe staat het met mijn ingediende bezwaarschrift?

Wij moeten uw bezwaarschrift voor het einde van het kalenderjaar waarin u het heeft ingediend, behandelen. Voor bezwaarschriften die na 15 november worden ingediend geldt een afhandeltermijn van zes weken. Ons streven is om de bezwaren zo snel mogelijk na ontvangst af te handelen. Vanwege de toename van het aantal bezwaarschriften, onder andere door no-cure-no-pay bureaus, lukt ons dat niet altijd.