Toeristenbelasting

Bekijk informatie over de toeristenbelasting.

Wat houdt de toeristenbelasting in?

Toeristenbelasting is een belasting die de gemeente heft voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente. Dit tegen een vergoeding door personen die niet als ingezetene staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.

Wie betaalt de toeristenbelasting?

Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf (ondernemer). De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt. Het is verplicht een nachtregister bij te houden van het aantal overnachtingen.

Welke gemeenten heffen toeristenbelasting?

De gemeenten Beuningen, Berg en Dal en Wijchen heffen toeristenbelasting.

Wat kost het?

Bekijk de tarieven in uw gemeente.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Bekijk de verordening van uw gemeente.

Onderzoek toeristenbelasting

Heeft u een brief van ons ontvangen over het onderzoek dat ANG in opdracht van Munitax uitvoert naar het gebruik van uw woning? Vul de enquête in op het aangifteportaal om te zien of u belastingplichtig bent voor de toeristenbelasting.