Reclamebelasting

Bekijk informatie over de reclamebelasting.

Wat houdt reclamebelasting in?

De reclamebelasting kent in eerste instantie een regulerend karakter. Door openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg te belasten, kan de gemeente het gebruik van reclame reguleren. De reclamebelasting is lange tijd slechts door een beperkt aantal gemeenten geheven, maar staat de laatste jaren weer meer in de belangstelling. Reden hiervoor is dat steeds vaker ondernemersverenigingen gemeenten vragen de belasting in te voeren.

De opbrengst van de reclamebelasting valt volledig toe aan de algemene middelen. De verantwoordelijkheid voor de besteding van deze middelen ligt bij de gemeenteraad. Met de opbrengst kan de gemeente ook een ondernemersfonds voeden. De betreffende stichting financiert daarmee verbeteringen in bijvoorbeeld een winkelgebied of op een bedrijventerrein.

Wie betaalt reclamebelasting?

Degene die een openbare aankondiging heeft geplaatst, betaalt reclamebelasting of door degene voor wie een openbare aankondiging is geplaatst. Het gaat erom wie het grootste belang heeft bij de aankondiging. In de meeste gevallen is dit de gebruiker/ondernemer van het pand.

Welke gemeenten heffen reclamebelasting?

De gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen heffen reclamebelasting.

Wat kost het?

Bekijk de tarieven in uw gemeente.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Bekijk de verordening van uw gemeente.