Hondenbelasting

Bekijk informatie over de hondenbelasting.

Wat houdt hondenbelasting in?

Als u een hond bezit, verzorgt of onder toezicht hebt, betaalt u hondenbelasting. Het maakt niet uit of u de hond los laat lopen op uw eigen erf. Ook dan betaalt u hondenbelasting. Er zijn uitzonderingen. Bent u houder van een blindegeleidehond, hulphond of politiehond? Dan hoeft u geen hondenbelasting te betalen. U moet dit wel kunnen aantonen. Ook honden jonger dan drie maanden en nog aanwezig bij de moederhond zijn ook vrijgesteld van hondenbelasting. Met de opbrengst van de hondenbelasting bekostigt de gemeente onder andere de hondenwachter en de aanleg en het onderhoud van openbaar groen.

Wie betaalt hondenbelasting?

De houder van een hond is belastingplichtig en betaalt hondenbelasting. In de regel ontvangt diegene die de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt, ook de aanslag hondenbelasting. Zodra u een hond heeft, meldt u deze aan. Dit regelt u direct online met uw DigiD. Als de hond is overleden of verkocht, meldt u de hond af. Dat kan ook direct online via hetzelfde formulier. Het is wel belangrijk dat u een bewijs van de dierenarts of de gegevens van de nieuwe eigenaar overlegt.

Uw hond aan- of afmelden 

Welke gemeenten heffen hondenbelasting?

De gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen heffen hondenbelasting.
Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over de plaatselijke regels met betrekking tot het uitlaten van uw hond.

Wat kost het?

Bekijk de tarieven in uw gemeente.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Bekijk de verordening van uw gemeente.