Forensenbelasting

Bekijk informatie over de forensenbelasting.

Wat houdt forensenbelasting in?

Forensenbelasting is een belasting die de gemeente heft van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente het hoofdverblijf te hebben, er meer dan 90 dagen voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

Wie betaalt forensenbelasting?

De eigenaar of huurder van de gemeubileerde woning, stacaravan of schip. Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Diegene die eigenaar of huurder is en de woning, de stacaravan of het schip meer dan 90 dagen voor zich of zijn gezin beschikbaar houdt, betaalt forensenbelasting.

Welke gemeenten heffen forensenbelasting?

De gemeenten Beuningen en Berg en Dal heffen forensenbelasting.

Wat kost het?

Bekijk de tarieven in uw gemeente.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Bekijk de de verordeningen van uw gemeente.