Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Bekijk informatie over de Bedrijven Investeringszone (BIZ).

Wat houdt BIZ-bijdrage in?

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet, is een gebiedsgerichte heffing die door de gemeente op verzoek van een (nader bepaalde) meerderheid van de ondernemers kan worden ingesteld.

Gemeenten hebben met de Wet op de bedrijveninvesteringszones de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen (de bedrijveninvesteringszone(BIZ)) waarbinnen een bestemmingsbelasting (de BIZ-bijdrage) mag worden geheven ter financiering van door een meerderheid van de bijdrageplichtigen gewenste extra voorzieningen. De voorzieningen dienen zowel het gezamenlijk belang van de ondernemers als het algemeen belang. Het gebruik van de BIZ is bedoeld om activiteiten en voorzieningen te realiseren op verzoek van de gezamenlijke ondernemers, maar die niet behoren tot het basisvoorzieningenniveau van de gemeente.

Wie betaalt BIZ-bijdrage?

De BIZ-bijdrage wordt betaald door gebruikers en/of eigenaren van niet-woningen binnen de bedrijveninvesteringszone en mag maximaal 5 jaar worden geheven.

Welke gemeenten heffen BIZ-bijdrage?

De gemeenten Berg en Dal, Heumen en Wijchen heffen BIZ-bijdrage.

Wat kost het?

Bekijk de tarieven in uw gemeente.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Bekijk de verordening van uw gemeente.