Baatbelasting

Bekijk informatie over de baatbelasting.

Wat houdt baatbelasting in?

De baatbelasting is een manier om de kosten van voorzieningen te verhalen op diegenen die daar baat bij hebben. Voorzieningen zijn bijvoorbeeld nieuwe riolering in een buitengebied, het opknappen van een winkelcentrum of het aanleggen van betere wegen, waardoor bepaalde winkels beter bereikbaar worden. Een voorwaarde is dat de voorziening een verbetering voor uw onroerende zaak oplevert.

Wie betaalt baatbelasting?

Zakelijk gerechtigden (bijvoorbeeld eigenaars, erfpachters, vruchtgebruikers) van een onroerende zaak (gebouwen, winkels, woningen, grond e.d.) binnen de gemeente, kunnen een aanslag voor baatbelasting krijgen van de gemeente.

Welke gemeenten heffen baatbelasting?

De gemeente Heumen heft baatbelasting.

Wat kost het?

Bekijk de tarieven in uw gemeente.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Bekijk de verordening van uw gemeente.