Afvalstoffenheffing

Wat houdt afvalstoffenheffing in?

Bent u gebruiker van een pand waarin huishoudelijk afval kan ontstaan? Dan betaalt u afvalstoffenheffing. Voor deze afvalstoffenheffing is het niet van belang of en hoeveel afval u aanlevert. De gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen hebben gekozen voor diftar. Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief. Dat betekent dat u betaalt voor de keren dat u uw container of zak aan de straat zet of gebruik maakt van uw ondergrondse container. De gemeente wil u op die manier stimuleren om uw afval goed te scheiden. Zo kunnen we de hoeveelheid afval beperken. De kosten worden zo eerlijk verdeeld volgens het principe: de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart. Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten van inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. De opbrengst  gebruikt de gemeente ook voor betalen van de kosten van het opruimen van zwerfafval.

Wie betaalt afvalstoffenheffing?

Als u gebruiker van een woning bent, betaalt u afvalstoffenheffing.

Welke gemeenten heffen afvalstoffenheffing?

De gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen en Wijchen heffen afvalstoffenheffing.

Wat kost het?

Belijk de tarieven in uw gemeente.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Belijk de verordeningen van uw gemeente.