Direct naar pagina

 • Afvaloverzicht

  n de gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen ontvangt u een aanslag voor het aantal malen dat u afval aanbiedt of gebruik maakt van de ondergrondse containers.

 • Belastingsoorten

  Voor de uitvoering van overheidstaken is geld nodig. Gemeenten krijgen dit geld voor een belangrijk deel van de Rijksoverheid. Maar gemeenten ontvangen ook zelf geld van burgers en bedrijven. Het geld dat burgers en bedrijven aan de gemeente moeten betalen, noemt men belastingen. De opbrengsten van belastingen gebruikt de gemeente onder andere voor het aanleggen van hondenuitlaatplaatsen, het subsidiëren van verenigingen en instellingen, het ophalen van uw huisvuil en het afvoeren van uw afvalwater.

 • Betalen en automatische incasso

  U kunt de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen via automatische incasso of door het bedrag zelf in een keer over te maken.

 • Bezwaar maken

 • Hondenbelasting

  De gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen heffen hondenbelasting. Wilt u uw hond aan- of afmelden? Dit regelt u direct online met DigiD.

 • Kwijtschelding aanvragen

 • Mijn post

  Online uw post van Munitax bekijken? Dit kan met de Postex-code.

 • Taxatieverslag

  Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan met DigiD het taxatieverslag bekijken via de website MijnOverheid onder de knop Wonen.

 • Veelgestelde vragen

  Heeft u een vraag? Bekijk het antwoord op veelgestelde vragen.

 • Verordeningen

  De Gemeentewet en enkele andere wetten geven aan welke belastingen gemeenten mogen heffen. Maar daarmee ontstaat er nog geen belastingplicht. Een gemeente kan pas daadwerkelijk aanslagen gaan opleggen als de gemeenteraad een belastingverordening heeft vastgesteld.