Tarieven 2021

Bekijk de belastingtarieven voor 2021 van de gemeente Beuningen.

Belastingsoort

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1417% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,5159% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,4331% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 196,- + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 196,- + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 196,- + diftar
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 180,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 180,-
 • Gebruiker woning: € 38,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Gebruiker niet-woning: € 38,-

Hondenbelasting

 • Eerste hond: € 86,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Tweede hond: € 148,-
 • Derde hond: € 174,-
 • Vierde hond: elke volgende hond boven de drie is € 20,- hoger dan de vorige hond
 • Kennel: € 407,-

Reclamebelasting

Tarief per vestiging centrum:

 • WOZ-waarde tot € 152.500,-: € 314,-
 • WOZ-waarde boven € 152.500,-: € 314,- + € 1,92 per € 1.000,- WOZ-waarde met een maximum van € 1.036,-

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning: € 562,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting: € 1,59 (2020); € 1,61 (2021)

Belasting betalen

 • Incasso tussen € 45,- en € 3.000,- vorderen wij in minimaal 3 en maximaal 8 termijnen in tussen 28 februari 2021 en 30 september 2021.
 • Niet-incasso en incasso tot € 45,- vorderen wij in 1 termijn in op 31 maart 2021.
 • Gaf u geen incassomachtiging af? Maak het bedrag over naar IBAN: NL23 BNGH 0285 0317 24 op naam van gemeente Beuningen.

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staan dan achter de belastingsoort aangeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.