Tarieven 2021

Bekijk de belastingtarieven voor 2021 van de gemeente Berg en Dal.

Belastingsoort

OZB

 • Eigenaar woning: 0,0949% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,2256% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,1866% van de OZB-g-waarde niet woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 194,50 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 273,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Afvalzakken € 1,- voor 50 literzak en € 0,50 voor 25 literzak
 • Diftar restafval ondergronds € 1,- (2020 en 2021) per inworp 50 literzak

Rioolheffing

Tarief naar m3 watergebruik

 • € 130,- voor 0 t/m 50 m3
 • € 194,- voor 51 t/m 100 m3
 • € 260,- voor 101 t/m 150 m3
 • € 324,- voor 151 t/m 200 m3
 • € 387,- voor 201 t/m 250 m3
 • € 502,- voor 251 t/m 500 m3
 • € 613,- voor 501 t/m 750 m3
 • € 727,- voor 751 t/m 1000 m3
 • € 948,- voor 1001 t/m 1500 m3
 • € 1.169,- voor 1501 t/m 2000 m3
 • € 1.606,- voor 2001 t/m 3000 m3
 • + € 530,- vanaf 3001 m3 (per 1000 m3)
 • € 14.326,- maximum

Bedrijven Investerings Zone

Belasting per vestiging gebruiker:

 • € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde vorig jaar met een maximum van € 250,- en een maximum van € 1.000,- voor het centrum van Groesbeek. Bij leegstand vindt heffing plaats bij de eigenaar.
 • € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde huidig jaar met een maximum van € 250,- en een maximum van € 1.000,- voor Millingen aan de Rijn. Bij leegstand vindt heffing plaats bij de eigenaar.

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning € 306,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting:

 • Normaal tarief: € 1,17 (2020); € 1,56 (2021)
 • Tarief kamperen: € 0,74 (2020); € 0,98 (2021)

Belasting betalen

 • Incasso tussen € 45,- en € 3.000,- vorderen wij in minimaal 3 en maximaal 8 termijnen in tussen 28 februari 2021 en 30 september 2021.
 • Niet-incasso en incasso tot € 45,- vorderen wij in 1 termijn in op 31 maart 2021.
 • Gaf u geen incassomachtiging af? Maak het bedrag over naar IBAN: NL77 BNGH 0285 1023 38 op naam van gemeente Berg en Dal.

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staan dan achter de belastingsoort aangeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.