Test form te breed

Nieuw blok
Is het mogelijk dat de vraag -eigenlijk de veldnaam- veel te breed is en daardoor onder de knoppen in de rechtermarge verdwijnt?