Tarieven 2020

Bekijk de belastingtarieven voor 2020 van de gemeente Heumen.

Belastingsoort

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1594% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,3097% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,2331% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 139,40,- + zakken (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 192,25 + zakken (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Extra gft-container: € 72,50 per container per jaar
 • Afvalzakken: € 1,16 voor een grote afvalzak en € 0,75 voor een kleine afvalzak

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 192,25 + zakken
 • Afvalzakken: € 1,16 voor een grote afvalzak en € 0,75 voor een kleine afvalzak

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 159,85 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 159,85

Hondenbelasting

 • Eerste hond: € 81,20
 • Tweede hond: € 81,20
 • Derde hond: € 81,20
 • Vierde hond: € 81,20
 • Kennel: € 349,15

BIZ (bedrijveninvesteringszone)

 • Tarief per vestiging gebruiker: € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde van 2017 met een minimum van € 150,- en een maximum van € 700,-.
 • Tarief per vestiging eigenaar: € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde van 2019 met een minimum van € 150,- en een maximum van € 700,-.

Belasting betalen

 • Incasso tussen € 45,- en € 3.000,- vorderen wij in minimaal 3 en maximaal 8 termijnen in tussen 28 februari 2020 en 30 september 2020.
 • Niet-incasso en incasso tot € 45,- vorderen wij in 1 termijn in op 31 maart 2020.
 • Gaf u geen incassomachtiging af? Maak het bedrag over naar IBAN: NL97 BNGH 0285 0356 30 op naam van gemeente Heumen.

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staan dan achter de belastingsoort aangeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.