Tarieven 2020

Bekijk de belastingtarieven voor 2020 van de gemeente Beuningen.

Belastingsoort

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1505% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,5439% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,3759% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 190,- + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 190,- + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 190,- + diftar
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 176,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 176,-
 • Gebruiker woning: € 37,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Gebruiker niet-woning: € 37,-

Hondenbelasting

 • Eerste hond: € 85,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Tweede hond: € 146,-
 • Derde hond: € 172,-
 • Vierde hond: elke volgende hond boven de drie is € 20,- hoger dan de vorige hond
 • Kennel: € 401,-

Reclamebelasting

Tarief per vestiging centrum:

 • WOZ-waarde tot € 150.300,-: € 310,-
 • WOZ-waarde boven € 150.300,-: € 310,- + € 1,92 per € 1.000,- WOZ-waarde met een maximum van € 1.021,-

Forensenbelasting

Tarief per gemeublieerde woning: € 562,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting: € 1,57 (2019); € 1,59 (2020)

Belasting betalen

 • Incasso tussen € 45,- en € 3.000,- vorderen wij in minimaal 3 en maximaal 8 termijnen in tussen 28 februari 2020 en 30 september 2020.
 • Niet-incasso en incasso tot € 45,- vorderen wij in 1 termijn in op 31 maart 2020.
 • Gaf u geen incassomachtiging af? Maak het bedrag over naar IBAN: NL23 BNGH 0285 0317 24 op naam van gemeente Beuningen.

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staan dan achter de belastingsoort aangeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.