Persbericht Munitax

Persbericht 'goed' voor belastingsamenwerking Munitax, 14 oktober 2015
 

Een ‘goed’ voor belastingsamenwerking Munitax

De Waarderingskamer heeft het predicaat ‘goed’ toegekend aan belastingsamenwerking Munitax voor de uitvoering Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). ‘Goed’ is de hoogste beoordeling die een gemeente of belastingsamenwerking kan behalen. Dit oordeel heeft Munitax mede te danken aan de slag die zij op het gebied van kwaliteitsverbetering heeft gemaakt.

De Waarderingskamer
De Waarderingskamer controleert of gemeenten en samenwerkingsverbanden de regels van de Wet WOZ en de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden correct uitvoeren. Jaarlijks kent de Waarderingskamer deze instanties een algemeen oordeel over de uitvoering van de Wet WOZ toe. Hierin onderscheidt zij vier categorieën, namelijk: moet dringend verbeterd worden, moet op onderdelen verbeterd worden, voldoende of goed. Ook houdt de Waarderingskamer toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie WOZ. De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan met een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat zij een verordenende bevoegdheid heeft en over bepaalde zaken regels mag maken en beslissingen mag nemen.

Belastingsamenwerking Munitax
Vanaf 2010 werkt een aantal gemeenten in de regio samen op het gebied van belastingen. Deze samenwerking bestaat inmiddels uit gemeenten Druten, Groesbeek, Heumen, Wijchen en Beuningen en opereert sinds begin dit jaar onder de naam Munitax. Aan het begin in 2010 gaf de Waarderingskamer de belastingsamenwerking nog het oordeel ‘moet op onderdelen verbeterd worden’. Dit matige oordeel werd veroorzaakt door de groei-perikelen van de samenwerking. Wethouder Hans Driessen: ‘In het begin waren processen nog niet goed op elkaar afgestemd. Gemeenten Druten, Groesbeek, Heumen, Wijchen en Beuningen hebben daarom sterk ingezet op kwaliteitsverbetering, en met succes. Door onder andere eenduidige regels, een goede intergemeentelijke samenwerking en de grote inzet van alle medewerkers kreeg Munitax in 2014 de beoordeling ‘voldoende’. Door de voortzetting van deze lijn hebben we nu de hoogst haalbare beoordeling ‘goed’ gehaald. Een beoordeling waar we allemaal trots op kunnen zijn!’

Volg ons