Actueel

Storing op site Munitax

Controleer of uw bericht is aangekomen

Heeft u via de website een bericht naar Munitax gestuurd tussen 24 september en 19 oktober? Controleer dan of deze is ontvangen.
Het blijkt dat de website van Munitax een storing had waardoor een deel van de berichten niet goed is aangekomen. Heeft u een ontvangstbevestiging gekregen? Dan is het goed gegaan. Heeft u geen bevestiging gehad? Stuur dan uw bericht nog een keer. Met excuses voor de verwarring!
De storing is verholpen.

---

Betalen van uw aanslag

Wilt u uw aanslag betalen? Let u dan op het volgende:
• U maakt het geld over aan uw eigen gemeente en niet aan Munitax. Vermeld dus bij naam ontvanger de naam van de gemeente aan wie u betaalt;
• Het aanslagnummer is het betalingskenmerk. Vult u dit in bij omschrijving. Gebruik hierbij geen spaties of punten.

---

Let op! Phishingmail in omloop

Er is een phishingmail in omloop over de rioolheffing 2017. In deze mail, van het Centraal Justitieel incassobureau, is te lezen dat de inwoner op zeer korte termijn de rioolheffing van 2017 moet betalen. Heeft u deze mail ontvangen? Dan is deze niet echt.

Vragen?

Klik hier voor veelgestelde vragen of bel ons op telefoonnummer 024-6780962. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

---

Heeft u problemen met het openen van de bijlage in MijnOverheid?

Bijlagen in de Berichtenbox zijn pdf-bestanden. Lukt het niet het bestand te openen op de computer? Dan heeft u nog een programma nodig. Een pdf-bestand opent bijvoorbeeld met het programma Adobe Reader. Wilt u een pdf-bestand op uw telefoon of tablet openen? Dan kan het zijn dat u het bestand eerst moet opslaan en dan pas kunt openen. Ook als u een onleesbaar pdf-bestand krijgt, dan adviseren wij u eerst het bestand op te slaan en met een juiste viewer te openen.

---

Kwijtschelding aanvragen?  Let op: sinds 1 januari 2018 geldt de kostendelersnorm

De invoering van de kostendelersnorm heeft gevolgen voor het goedkeuren van kwijtschelding.Heeft u een bijstandsuitkering en deelt u uw woning met meer volwassenen? Dan wordt vanaf 1 januari 2018 uw bijstandsuitkering aangepast. Doordat u uw woonkosten kunt delen met uw medebewoners, wordt de hoogte van uw uitkering opnieuw berekend.

Kwijtscheldingsverzoek aanvragen?

De invoering van de kostendelersnorm heeft ook gevolgen voor de berekening van de betalingscapaciteit van uw kwijtscheldingsverzoek, ook als u geen bijstandsuitkering heeft. Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag dan aan:
1.met hoeveel personen u uw huishouden deelt
2.wat de relatie is tussen u en uw medebewoners
3.wat de leeftijd is van uw medebewoners
4.welk soort inkomen uw medebewoners hebben
Is/zijn uw medebewoner(s) 21 jaar of ouder èn student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie mee.

Vragen?

Heeft u vragen over de kostendelersnorm? Neem dan contact op met de medewerkers van Munitax. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8.30 – 12.30 uur via telefoonnummer 024-67 80 962 of per email info@munitax.nl.

---

Munitax op MijnOverheid. Maak uw account aan

Heeft u uw belastingaanslag van Munitax nog op papier ontvangen? Met een account op MijnOverheid ontvangt u vanaf nu alle aanslagen en verminderingen digitaal.

Wat is MijnOverheid precies?

MijnOverheid is een website van de rijksoverheid. U kunt hierop onder andere zien hoe u geregistreerd bent bij de overheid. Ook kunt u via deze website digitale berichten van overheidsorganisaties ontvangen. Hiervoor maakt u op www.mijn.overheid.nl uw eigen, beveiligde, digitale brievenbus aan, de Berichtenbox. Op www.mijn.overheid.nl kunt u zien welke overheidsorganisaties aangesloten zijn en hun berichten versturen via MijnOverheid. U kunt aan- of uitvinken van welke organisaties u berichten wel of niet wilt ontvangen via de Berichtenbox. Berichten die u via de Berichtenbox ontvangt, ontvangt u niet meer op papier.

Hoe zet u uw Berichtenbox aan?

Met uw DigiD kunt u uw Berichtenbox activeren  op www.mijn.overheid.nl. Geef aan dat u berichten van onder andere Munitax wilt ontvangen. Let op! Geef het juiste e-mailadres op, controleer op spelfouten en gebruik uw eigen e-mailadres. Vergeet hierbij uw e-mailadres niet te verifiëren. U ontvangt hiervoor een e-mailbericht waarin u gevraagd wordt aan te geven dat het opgegeven e-mailadres echt van u is. Alleen dan ontvangt u automatisch een e-mailbericht als er nieuwe berichten voor u zijn over bijvoorbeeld uw toeslagen, belastingaanslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mailbericht.

Liever op papier?

Ontvangt u uw belastingaanslag op papier en wilt u dit zo houden? Dan hoeft u niets te doen. U blijft alle post van Munitax dan op papier ontvangen.

---

Sinds 1 oktober 2016 zijn WOZ-waarden openbaar

Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. U kunt op de website http://www.woz-waardeloket.nl de actuele WOZ-waarde inzien van de woningen in alle gemeenten die zijn aangesloten bij de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ).

U krijgt van de woning die u selecteert de WOZ-waarde te zien en de openbare gegevens die bekend zijn bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Overige gegevens, zoals bijvoorbeeld het taxatieverslag, zijn niet openbaar. De gegevens worden periodiek bijgewerkt vanuit de landelijke voorziening. Er kan enige vertarging optreden voordat de huidige gegevens in te zien zijn op WOZ-waardeloket. Kijk voor meer informatie op deze website of op http://www.wozwaardeloket.nl/.

Munitax is namens de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen aangesloten bij de Landelijke Voorziening WOZ. 

---

 

Zoeken

Volg ons