Wat is DigiD en waarom aanvragen?

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en zorginstanties. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Beide kiest u zelf uit.

Ook bij Munitax kunt u met uw DigiD verschillende zaken regelen. U kunt bijvoorbeeld een incassomachtiging afgeven voor het incasseren van de jaarlijkse belastingaanslag. Of u kunt uw hond aan- of afmelden, uw taxatieverslag inzien, kwijtschelding aanvragen etc.  Met uw DigiD kunt u dit snel en veilig regelen.

U bent niet wettelijk verplicht een DigiD aan te vragen. Maar steeds meer overheidsorganisaties gebruiken DigiD voor een veilige dienstverlening via internet. Daarom is het handig uw DigiD aan te vragen. Dat kan via www.digid.nl.