Heeft u de aanslag OZB eigenaren/gebruik nog niet ontvangen?

Heeft u de aanslag OZB eigenaren/gebruik nog niet ontvangen of ontbreekt deze regel op uw aanslag?

Dan is de taxatie nog niet volledig afgerond. U hoeft geen contact met ons op te nemen. U ontvangt zo snel mogelijk uw (aanvullende) aanslag.