MijnOverheid

Ontvangt u de belastingaanslag van Munitax nog op papier en wilt u de aanslag liever digitaal ontvangen? Met een account op MijnOverheid ontvangt u alle aanslagen digitaal.

MijnOverheid is een website van de rijksoverheid. U kunt hierop onder andere zien hoe u geregistreerd bent bij de overheid. Ook kunt u via deze website digitale berichten van overheidsorganisaties ontvangen. Hiervoor maakt u op mijn.overheid.nl uw eigen, beveiligde, digitale brievenbus aan, de Berichtenbox.

Op mijn.overheid.nl kunt u zien welke overheidsorganisaties aangesloten zijn en hun berichten versturen via MijnOverheid. Munitax is aangesloten bij MijnOverheid. U kunt aan- of uitvinken van welke organisaties u berichten wel of niet wilt ontvangen via de Berichtenbox. Berichten die u via de Berichtenbox ontvangt, ontvangt u niet meer op papier.

  • Bekijk hier de uitgeschreven tekst van bovenstaand filmpje