Home

Actueel

Controle hondenbelasting  in de gemeenten Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen

Heeft u één of meer honden? Dan moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Vaak vergeet de eigenaar aangifte te doen van de aanschaf van een hond. Van 10 oktober tot eind december controleert de gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting.

Het is mogelijk dat een controleur van Munitax in die periode bij u aanbelt. Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legitimeren met een legitimatiebewijs dat Munitax heeft verstrekt. Bent u niet thuis en vermoedt de controleur dat u een hond heeft waarvoor geen aangifte is gedaan? Dan laat hij een aangifteformulier achter. U bent verplicht dit formulier in te vullen en retour zenden. Ook als u geen hond heeft.

Uw hond aangeven kan hier. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
Telefonisch kunt u ook een aangifteformulier opvragen via telefoonnummer 024 – 67 80 962.

Munitax op MijnOverheid. Maak uw account aan

Heeft u dit voorjaar uw belastingaanslag van Munitax nog op papier ontvangen? Met een account op MijnOverheid ontvangt u vanaf nu alle aanslagen en verminderingen digitaal.

Wat is MijnOverheid precies?

MijnOverheid is een website van de rijksoverheid. U kunt hierop onder andere zien hoe u geregistreerd bent bij de overheid. Ook kunt u via deze website digitale berichten van overheidsorganisaties ontvangen. Hiervoor maakt u op www.mijn.overheid.nl uw eigen, beveiligde, digitale brievenbus aan, de Berichtenbox. Op www.mijn.overheid.nl kunt u zien welke overheidsorganisaties aangesloten zijn en hun berichten versturen via MijnOverheid. U kunt aan- of uitvinken van welke organisaties u berichten wel of niet wilt ontvangen via de Berichtenbox. Berichten die u via de Berichtenbox ontvangt, ontvangt u niet meer op papier.

Hoe zet u uw Berichtenbox aan?

Met uw DigiD kunt u uw Berichtenbox activeren  op www.mijn.overheid.nl. Geef aan dat u berichten van onder andere Munitax wilt ontvangen. Let op! Geef het juiste e-mailadres op, controleer op spelfouten en gebruik uw eigen e-mailadres. Vergeet hierbij uw e-mailadres niet te verifiëren. U ontvangt hiervoor een e-mailbericht waarin u gevraagd wordt aan te geven dat het opgegeven e-mailadres echt van u is. Alleen dan ontvangt u automatisch een e-mailbericht als er nieuwe berichten voor u zijn over bijvoorbeeld uw toeslagen, belastingaanslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mailbericht.

Liever op papier?

Ontvangt u uw belastingaanslag op papier en wilt u dit zo houden? Dan hoeft u niets te doen. U blijft alle post van Munitax dan op papier ontvangen.

---

Sinds 1 oktober 2016 zijn WOZ-waarden openbaar

Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. U kunt op de website http://www.woz-waardeloket.nl de actuele WOZ-waarde inzien van de woningen in alle gemeenten die zijn aangesloten bij de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ).

U krijgt van de woning die u selecteert de WOZ-waarde te zien en de openbare gegevens die bekend zijn bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Overige gegevens, zoals bijvoorbeeld het taxatieverslag, zijn niet openbaar. De gegevens worden periodiek bijgewerkt vanuit de landelijke voorziening. Er kan enige vertarging optreden voordat de huidige gegevens in te zien zijn op WOZ-waardeloket. Kijk voor meer informatie op deze website of op http://www.wozwaardeloket.nl/.

Munitax is namens de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen aangesloten bij de Landelijke Voorziening WOZ. 

---

Géén 25 euro terug aan huishoudens in Wijchen

Onlangs hebben de inwoners van de gemeente Wijchen hun belastingaanslag voor 2017 van de gemeentelijke belastingen ontvangen. Velen merken op dat er op hun aanslag geen regel lastenverlichting meer staat. De afgelopen jaren was dit wel het geval (2016, 25 euro). Hun opmerking is terecht. in dit bericht leggen wij uit hoe dit komt.

De regel lastenverlichting gaat slechts over afvalinzameling en afvalverwerking. De gemeente Wijchen maakt elk jaar een inschatting van de kosten en baseert hierop de hoogte van de belasting. Als de gemeente minder geld uitgeeft dan verwacht, dan geeft Wijchen een overschot terug aan de inwoners. Teruggave is altijd met terugwerkende kracht. Voor 2016 was de lastenverlichting gebaseerd op de Jaarrekening 2014. Voor 2017 op de Jaarrekening 2015. In 2015 was er geen sprake van een overschot. Dat is de reden dat de regel lastenverlichting niet meer voorkomt op de aanslag.

---

 

Contact

Munitax  
van Heemstraweg 46
6641 AE Beuningen

Postadres
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Tel: 024-67 80 962 (elke werkdag tussen 8.30-12.30 uur)

Mijn vraag aan Munitax

Proclaimer

Privacy

Zoeken

Volg ons